VOOV Uppsala

De flesta skyddade boenden i Sverige saknar eller har mycket begränsade möjligheter för våldsutsatta att ta med sig sitt husdjur. VOOV är en ideell förening som förmedlar tillfälliga jourhem åt djur när djurägaren befinner sig i skyddat boende.

Organisation: 
VOOV Uppsala
Plats: 
Uppsala