Volontärer berättar

Vad innebär det att vara ideellt engagerad? Volontärer berättar här om sina upplevelser och vad engagemanget betyder för dem.