Bli jourare och stötta tjejer och unga transpersoner!

Uppsala tjej- och transjour

Var?Uppsala
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Kvinnor
Vad?Information och kommunikation, Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Du som är tjej (cis eller trans) eller transperson och är 18-30 år kan bli jourare hos oss! Som jourare kan du arbeta med många olika områden som att chatta och svara på mejl under jourtillfällen, anordna aktiviteter och evenemang, hålla i workshops, skolpass eller studiecirklar. hjälpa till administrativt, delta i debatter, skriva debattartiklar och insändare m.m. Du får även kontinuerlig vidareutbildning för att kunna utvecklas och öka din kompetens. Dessutom får du en massa härligt syskonskap och systerskap på köpet!

Vad krävs?
Engagemanget ser olika ut hos alla våra jourare, men gemensamt för alla är att du som jourare:

  • Identifierar dig som tjej (cis eller trans) eller transperson (exempelvis transkille, icke-binär, genderfluid)
  • Är mellan 18-30 år
  • Närvarar vid jourmöten (varannan onsdag kl 18-20, paus över sommar och jul/nyår)
  • Har jour minst 1 gång/månad (en jour är ett chattillfälle, eller en veckas ansvar på frågelåda/mejl)
  • Deltar i övriga aktiviteter (t.ex. kulturnatten, utbildning av nya jourare)
  • Betalar en medlemsavgift på 20 kr/år
  • Har en feministisk värdegrund

Du behöver inga förkunskaper, bara hjärtat på rätt ställe!

Tillgänglighet
Vår lokal som vi har vår jourmöten i saknar dessvärre rullstolsanpassning och våra mötesrum ligger på andra våningen utan hiss.

Utbildningen
Innan utbildningen börjar får du mer information och har ett individuellt samtal med någon på jouren för att vi ska kunna veta mer om dig och varför du vill bli jourare och även för att du ska kunna få veta mer om oss och vad det innebär att vara engagerad i jouren. Utbildningen hålls under tre helgdagar, 7-8 samt 22 september och har plats för ca 10 deltagare. Ett obligatoriskt informationsmöte inför utbildningen där vi också har kortare individuella samtal äger rum den 2 september kl 18.00-20.00.

Observera att alla som blir antagna till utbildningen ska kunna visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta hjälper vi till med att beställa på första utbildningsdagen.

På lördagen 7:e september äter vi gemensam middag och övernattar på den kursgården vi är på då för att vi ska kunna lära känna varandra lite bättre!

OBS! Vill du bli jourare MÅSTE du närvara vid informationstillfället och alla utbildningsdagar. Om vi får in många sökande kommer vi behöva göra ett urval. Detta urval kommer då göras inom kort efter informationsmötet och sedan meddelas via mejl.

Informationsmötet kommer vara i vår lokal i centrala Uppsala och utbildningsdagarna kommer vara på en kursgård en bit utanför Uppsala (7-8/9) samt i vår lokal i centrala Uppsala (22/9).

Ansökan
Är du intresserad av att bli jourare? Fyll i formuläret nedan senast den 25 augusti.

Vi vill att vi som engagerar oss i jouren har olika erfarenheter med sig utifrån exempelvis bakgrund, intressen och sysselsättning. Vi vill att jouren ska bestå av personer med olika könsidentiteter, sexuella läggningar, hudfärger, funktionsvariationer och ålder. Varför vill vi detta? Av flera anledningar:

För att vi som jour ska kunna spegla våra stödsökanden.
Olika erfarenheter ger fler perspektiv vilket skapar en bättre jour! Både för oss internt i jouren och för våra stödsökande.
Vi arbetar normkritiskt i vår verksamhet.

Datum
25/8 - sista dag för ansökan
2/9 - informationsmöte kl.18.00-20.00 - obligatorisk närvaro
7-8/9 och 22/9 - utbildningsdagar - obligatorisk närvaro alla dagar

Specifika önskemål eller information: 
För att bli jourare måste du gå en utbildning som hålls gratis av Uppsala tjej- och transjour och som är till för att vägleda och utbilda dig i allt du behöver veta för ditt engagemang på jouren. Du behöver inte ha några förkunskaper, bara hjärtat på rätt ställe och en feministisk värdegrund. Utbildningen innehåller ämneskunskap om trans, våld, sexuella övergrepp, sexuellt självskadebeteende, sex mot ersättning, psykisk ohälsa, sex, kroppen, hedersrelaterat våld och förtryck, juridik, feminism, normer, genus och intersektionalitet. Den innehåller också information och övningar i samtalsmetodik och bemötande samt organisatorisk information.
Minimiåtagande: 
Engagemanget ser olika ut för våra jourare men en ska ha jour minst en gång i månaden. En jour kan vara ett chatt-tillfälle på två timmar eller att ha ansvar för att svara på mejl och frågor i frågelådan under en veckas tid (brukar vara ca 4 mejl/frågor per vecka). En ska också delta på våra jourmöten som är varannan onsdagskväll mellan kl 18-20. Vi har mötesuppehåll under sommaren och över jul/nyår. Totalt sett blir det minst 6 timmar/månad som är minimiåtagande
Adress: 
Torsgatan 18
753 13 Uppsala
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget är inte tidsbegränsat. När du blivit jourare hos oss har du regelbundna jourer och deltar i regelbundna möten. En kan vara jourare hur länge en vill så länge en är mellan 18-30 år.
Anmäl intresse

Anmäl intresse