Volontärer till mötesplats för ensamkommande ungdomar i Uppsala sökes!

Uppsala Stadsmission

Var?Uppsala
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Mentorskap, Stöd, hjälp och rådgivning

Uppsala Stadsmission söker volontärer som vill hjälpa ensamkommande ungdomar i Uppsala att orientera sig i det svenska samhället!

Till hösten startar Uppsala Stadsmission upp en mötesplats för ensamkommande ungdomar i åldrarna 18-25 år som bor och studerar i Uppsala. Mötesplatsen kommer hålla öppet på tisdagar mellan klockan 17-19 och det övergripande temat kommer ligga på samhällsorientering. Bakom initiativet står Uppsala Stadsmissons Projekt Fadderhem som har i uppdrag att hjälpa ensamkommande ungdomar i Uppsala att hitta boendelösningar. Vår vision med mötesplatsen är att hjälpa ungdomarna att bli självständiga vuxna som kan stå på egna ben i Sverige!

Vi söker nu trygga vuxna volontärer som kan närvara vid träffarna och ta emot frågor från ungdomarna som kommer dit. Som volontär finns du plats för att exempelvis hjälpa ungdomarna med rådgivning och tolkning av myndighetsbeslut, coachning inför framtiden i Sverige, vägledning i bostadsletande och stöd i läxläsning. Men notera att fler frågor kan dyka upp. Som volontär är du trygg med att vara ett stöd åt ungdomar som befinner sig i en utsatt situation och har med fördel ett intresse för integrationsfrågor. Språkkunskaper i persiska, dari eller kurdiska (sorani) är en merit.

Personal från Uppsala Stadsmission kommer att finnas på plats under träffarna.

Specifika önskemål eller information: 
Alla volontärer kommer att kallas på individuella intervjuer innan uppdraget påbörjas. Åtagandet kräver utdrag från belastningsregistret samt att du delar Uppsala Stadsmissions värderingar om alla människors lika värde.
Minimiåtagande: 
2 tisdagskvällar i månaden.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget utförs i Uppsala Stadsmissions lokaler på Kungsängstorg 2, under tisdagar mellan kl 17 och 19.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Uppsala Stadsmission
Anmäl intresse

Anmäl intresse