Skapa hem och trygghet för en ensamkommande ungdom!

Uppsala Stadsmission

Var?Uppsala
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Praktiska uppgifter, Språkträning och översättning

Vill du möjliggöra för en ensamkommande ungdom att kunna gå kvar i skolan i Uppsala? Bli då Fadderhem med Uppsala Stadsmission!

Vi driver just nu ett projekt att hitta plats för de ensamkommande ungdomar som rotat sig i Uppsala och vill gå kvar i skolan här. Bakgrunden är att när en ensamkommande ungdom (alltså en person under 18 år som kommit till Sverige utan någon vuxen anhörig) som ännu inte fått svar på sin asylprocess fyller 18 förlorar den sin plats hos sitt familjehem eller sitt boende och hänvisas istället till något av Migrationsverkets asylboenden. Men Migrationsverkets boenden ligger ofta långt ifrån Uppsala, oftast i nordligaste Sverige, och ungdomen tappar därför skola, vänner och fritidsintressen när den flyttas. Istället vill vi genom volontärinsatser hjälpa de här ungdomarna att kunna bo kvar i Uppsala och få behålla den trygghet de byggt upp här, ofta under många år.

Ungdomarna som ingår i projektet går i skolan i Uppsala, pratar svenska, och är oftast uppväxta i Iran eller Afghanistan.

Det vi behöver är en plats för dessa ungdomar, en säng och en vrå där det går att studera och slappna av. Ungdomen står för sin egen försörjning i form av mat, kläder och andra kostnader genom den dagersättning de får från Migrationsverket. Ungdomen förväntas också följa de regler som finns i hemmet och som ni tillsammans kommer överens om.

Det vi i projektet kan erbjuda är stöd i form av erfarenhetsutbyte med andra Fadderhem, möjlighet att stötta vid juridiska frågor samt en liten ekonomisk ersättning varje månad. Det är möjligt att ta emot en eller flera ungdomar, och vi utgår alltifrån både Fadderhemmets och ungdomarnas behov när vi sammanför Fadderhem och ungdomar.

Specifika önskemål eller information: 
Vårt krav är att du delar Uppsala Stadsmissions värderingar om alla människors lika värde. Du väljer själv vilken relation du och ungdomen har, vi har inget krav på att du som vuxen ska stötta ungdomen varken socialt eller praktiskt förutom med sovplats, men vi är också medvetna om att många Fadderhem vill göra det och vi vill gärna stötta er för att skapa den bästa förutsättningen för att just er situation ska bli så bra som möjligt. Alla Fadderhem välkomnas på ett introduktionssamtal.
Minimiåtagande: 
Ett krav är att varje ungdom ska ha tillgång till en egen säng, möjlighet att laga mat och att tvätta.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget sträcker sig fram till den 30 december 2019, eller längre om projektet förlängs, men du kan när som helst avbryta ditt Fadderskap. Om du inte har möjlighet att delta i projektet ända fram tills dess är vi också i behov av kortare lösningar, men då gärna minst två månader. Om du behöver avsluta uppdraget i förtid hjälper vi ungdomen att hitta en ny plats att bo på.
Organisation: 
Uppsala Stadsmission
Anmäl intresse

Anmäl intresse