Juridikstudenter och jurister behövs till Mikaelsgården

Uppsala Stadsmission

Var?Uppsala
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Mänskliga rättigheter
Vad?Juridik, Stöd, hjälp och rådgivning

Uppsala Stadsmission driver sedan många år verksamheten Mikaelsgården dit personer som lever i hemlöshet och annan utsatthet kan få stöd med mat, vila, värme och också hjälp med kontakt med myndigheter. Många som söker sig till oss behöver juridisk hjälp, ofta av enklare karaktär, men ändå frågor som vår personal och våra vanliga volontärer kan ha svårt att svara på. Vi söker därför dig som har juridisk kunskap och endera studerar juridik eller som är verksam inom juridik och förvaltning genom ditt arbete eller andra studier.

Rådgivningen som uppdraget innebär är ett samarbete mellan Uppsala Stadsmission och föreningen Juriststyrkan, en ideell förening vars syfte är att bistå personer i hemlöshet och andra utsatta med kostnadsfri juridisk rådgivning.

De flesta ärenden som våra gäster behöver hjälp med rör överklaganden av olika myndighetsbeslut såsom beslut av olika stödinsatser eller familjerättsliga frågor, exempelvis överklagan av beslut gällande omhändertaganden av barn. Ibland kan det också dyka upp frågor gällande migration eller arbetsrätt. Men det är alltså framförallt kunskap om förvaltningsrätt som vi efterfrågar.

Vill du vara med och bidra? Anmäl dig som volontär hos oss!

Specifika önskemål eller information: 
Det är särskilt meriterande om du läser eller har läst termin sex på juristprogrammet i Uppsala eftersom många frågor som uppkommer rör förvaltningsrätt. Vi söker framförallt juriststudenter, men är också öppna för andra personer med relevant kunskap. Du behöver inte ha gjort något liknande innan, men det är viktigt för oss våra volontärer bemöter våra gäster med respekt och förstår värdet av att kunna möta och samarbeta med många olika typer av människor. Många av våra gäster har också ett väldigt lågt förtroende för myndigheter och det är inte heller ovanligt med problematik kring missbruk och/eller psykisk ohälsa vilket du behöver vara beredd på. Men självklart ser vi till att det är en trygg miljö för alla och rådgivningen sker alltid i nära samarbete med vår erfarna personal.
Minimiåtagande: 
Du måste kunna delta minst 2 tisdagar per månad och lova upp dig på minst ett halvår i taget.
När och var genomförs uppdraget: 
Verksamheten sker på plats på Mikaelsgården på Skolgatan, mitt i Uppsala. Som volontär förväntas du kunna delta 2 gånger per månad genom att finnas på plats under vår rådgivningstid på tisdagar mellan kl 10 och 12 och möta våra gäster.
Organisation: 
Uppsala Stadsmission
Anmäl intresse

Anmäl intresse