Språkcafe

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Gottsunda församling
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Social gemenskap

Vi söker nu dig som kan tänka dig vara volontär i möte, samtal och läxstöd till nysvenskar.

Där finns det också möjlighet att bli volontär till serveringen och förbereda fika kl. 15-18. Anmäl intresse och vi möts för att berätta mer om mötesplatserna vid en intervju. För våra volontärer gäller även att utdrag ur polisregistret måste kunna uppvisas för att bli volontär.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Gottsunda onsdagar 16-19
Specifika önskemål eller information: 
Ingen utbildning krävs
Minimiåtagande: 
vårterminen 2018
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.