Stöd, hjälp och rådgivning

Till vårterminen söker vi volontärer som kan hjälpa högstadieelever med läxläsningen. Ditt uppdrag som volontär är att, utifrån dina förutsättningar, hjälpa elever med de läxor eller skoluppgifter som de har med sig till läxläsningen.

Plats: 
Uppsala

Du kan antingen:
- Vara en extraresurs för barn i klassrummet under skoltid på Liljeforsskolan, Uppsala, i första hand på lågstadiet men eventuellt också på mellanstadiet, eller
- Vara en extraresurs för barn efter skoldagens slut på Kvarngärdesskolan, Uppsala

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala

Kontaktringningen riktar sig till personer som önskar en social kontakt via regelbundna telefonsamtal. Du möter människor i olika situationer. Ibland i vardagen och ibland när det är kris. Uppdraget är ideellt.

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala

Du följer med som stöd och hjälp vid besök på bl.a sjukhus, apotek eller teatern. Uppdraget är ideellt.

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala

Äldrekontakt ordnar fikaträffar för äldre i Uppsala som bor ensamma och inte har så mycket kontakt med anhöriga. Värdfamiljer bjuder hem de äldre på fika och en liten pratstund.

Organisation: 
Äldrekontakt
Plats: 
Uppsala

Just nu söker vi på Tjejers Rätt i Samhället (TRIS) fler personer som vill bli volontärer på vår Läxhjälp där vi arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld och ger unga flickor en trygg plattform för både läxläsning men också en plats att få andas och släppa garden om så bara för

Plats: 
Uppsala

Uppsala Stadsmission driver sedan många år verksamheten Mikaelsgården dit personer som lever i hemlöshet och annan utsatthet kan få stöd med mat, vila, värme och också hjälp med kontakt med myndigheter.

Organisation: 
Uppsala Stadsmission
Plats: 
Uppsala

Välkommen att nattvandra i Gottsunda/Valsätra! Vi brukar vandra relativt tidigt på kvällen (oftast från sju), men det är fritt att föreslå andra tider. Vår grupp hör till nattvandring.nu, vilket innebär att vi är politiskt och religiöst obundna.

Organisation: 
Gottsunda nattvandring
Plats: 
Uppsala

ERIN bedrivs av både volontärer och juridiskt sakkunniga - det är så vi går runt och kan hjälpa våldsutsatta kvinnor.

Plats: 
Uppsala

ERIN bedrivs av både volontärer och juridiskt sakkunniga - det är så vi går runt och kan hjälpa våldsutsatta kvinnor. Nu söker vi fler engagerade eldsjälar som vill bistå organisationen och samtidigt få praktisera sina juridiska kunskaper under sin utbildning eller efter avslutad utbildning.

Plats: 
Uppsala

Vill du hjälpa oss att?

Skriva protokoll, och föreningsinformation
Stötta redan befintliga medlemmar och nya medlemmar
Söka projektmedel för stora och små projekt.
Samverka med kommunen, skolor, fritidsgårdar och våra samarbetsorganisationer.

Organisation: 
Mama Killa
Plats: 
Uppsala

Vi kommer under fredagarna v.47 och v.49 behöva volontärer som är duktiga på att laga cyklar, mobiler eller sy. Välkommen att skicka in en intresseanmälan för att hjälpa till framöver. Vi träffas vanligen på fredagar mellan klockan 18-21.

Organisation: 
Mama Killa
Plats: 
Uppsala

Vi söker frivilliga till verksamheten Dagvandring. Det är en uppsökande verksamhet för att fånga upp unga utsatta vuxna eller unga vuxna med risk för utsatthet, främst ensamkommande. Syftar till att stötta målgruppen, bryta passivitet och utanförskap samt skapa trygghet.

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala

Röda Korset i Gottsunda har läxhjälp för alla åldrar varje tisdag på Gottsundabiblioteket och behöver nu fler läxhjälpare!

Plats: 
Uppsala

Syftet med verksamheten är att ge den nyanlände en möjlighet att hitta nya vägar in i samhället genom vägledning till föreningslivet i Uppsala.

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala

Doctors of the World is an international, humanitarian organisation that work for equal rights and access to health and medical care. We help people in marginalised situations - both in Sweden and internationally - by providing assistance mainly in terms of health and medical care.

Organisation: 
Läkare i Världen
Plats: 
Uppsala

Som rådgivare inom organisationen gör du det allra viktigaste arbetet - nämligen att i enskilda samtal (över telefon eller i möte) eller i gruppsamtal (genom ett väletablerat självhjälpsprogram) ge stöd, information och råd till de närstående i att hantera sin situation.

Plats: 
Uppsala

Vi du engagerar dig i klädutlämningen i Röda stugan som ligger på Migrationsverkets camp på Åby, Funbo. Vi har öppet en gång/veckan, tisdagar kl 13-15. Dit kommer då människor som vistas på utreseboendet på området i väntan på avvisning från Sverige.

Plats: 
Uppsala

I uppdraget som stödperson inom Brottsofferjouren ingår att stötta och hjälpa brottsdrabbade, anhöriga och vittnen. Detta innebär att lyssna, ge information, hjälpa till i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag, ge stöd vid rättegång och polisförhör.

Plats: 
Uppsala