När du använder Volontärbyrån som volontär/frivillig eller som representant för en ideell organisation får du lämna samtycke till att Volontärbyrån behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning (dataskyddsförordningen, GDPR samt dataskyddslagen). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med att du skickar en intresseanmälan till en organisation, anmäler dig till en utbildning eller registrerar ett volontärsamordnarkonto på Volontärbyrån; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer samt övriga uppgifter i formulären som kan kopplas till dig som person. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi största försiktighet och respekt.

 

Mer information om hur vi hanterar samordnares personuppgifter hittar du här (pdf).
Mer information om hur vi hanterar volontärers personuppgifter hittar du här (pdf).

Personuppgiftsansvarig är Volontärbyråns huvudman Forum – idéburna organisationer med social inriktning.
Adress: Hantverkargatan 3F, 112 21 Stockholm
Organisationsnummer: 802018-0488

Kontaktperson på Volontärbyrån: Vanja Höglund, vanja.hoglund@volontarbyran.org, telefon 0771-241400

Läs Forums integritetspolicy här (pdf).