Här beskrivs hur Volontärbyrån hanterar personuppgifter.

Skydd för den personliga integriteten

När du använder Volontärbyrån som volontär/frivillig eller ideell organisation samtycker du till att Volontärbyrån kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204 PUL) samt annan tillämplig lagstiftning (GRPR). Dina uppgifter behandlas vidare av Volontärbyrån och Volontärbyråns samarbetsorganisationer.

Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar ett konto på Volontärbyrån eller som frivillig skickar en intresseanmälan till en organisation; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, samt övriga uppgifter i formuläret som kan kopplas till dig som person.

Samtycket gäller till dess att du själv återkallar ditt samtycke genom att meddela personuppgiftsansvariga. 

I och med registrering samtycker du också till att den information som du förser Volontärbyrån med kan användas för att komma i kontakt med dig, exempelvis genom användarundersökningar. Detta för att kunna ge dig och andra användare en bättre upplevelse av Volontärbyrån och för att kunna utveckla vår förmedling av ideella uppdrag.

Lagring av uppgifter

Det är du själv som avgör om du vill lämna uppgifter till oss och därmed registrera information.

Du har rätt att korrigera alla lagrade uppgifter som hänför till dig som person. Du har även rätt att gratis och en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att vi rättar eventuella felaktigheter i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Ansökan skickas till kontaktpersonen (se nedan). Ansökan görs skriftligt på papper och ska vara undertecknad av den som söker, utdraget skickas till din folkbokföringsadress. 

Vi lagrar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att kunna förmedla kontakt mellan en volontär och en ideell organisation. 

Vad används uppgifterna till?

Volontärbyrån samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna förmedla kontakt mellan en volontär och en ideell organisation. Uppgifterna används också för att kunna uppmärksamma dig på relevant information om ideellt engagemang samt för att vi ska kunna genomföra våra årliga undersökningar.

Den information du registrerar hanteras med största försiktighet och respekt av Volontärbyrån. Databasen med dina uppgifter är skyddad från obehörig åtkomst. Vid överföringar till databasen används ingen kryptering av informationen. Vi kommer inte att lämna vidare personuppgifter till tredje part som Volontärbyrån inte har en relation till. 

Användning, utlämnande eller bevarande av personlig information kan vara nödvändig för att tillmötesgå lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Volontärbyråns huvudman Forum – idéburna organisationer med social inriktning.
Adress: Hantverkargatan 3f, 112 21 Stockholm
Organisationsnummer: 802018-0488
Kontaktperson på Volontärbyrån angående personuppgifter är Vanja Höglund, vanja.hoglund@volontarbyran.org, telefon 0771-241400