Här beskrivs hur Volontärbyrån hanterar personuppgifter.

Skydd för den personliga integriteten

När du använder Volontärbyrån som volontär/frivillig eller ideell organisation samtycker du till att Volontärbyrån kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning (dataskyddsförordningen, GDPR samt dataskyddslagen). Dina uppgifter behandlas vidare av Volontärbyrån och Volontärbyråns samarbetsorganisationer.
Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar ett konto på Volontärbyrån eller som frivillig skickar en intresseanmälan till en organisation; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer samt övriga uppgifter i formuläret som kan kopplas till dig som person.

När du samtycker till behandling av dina personuppgifter godkänner du också att Volontärbyrån skickar användarinformation till dig. Detta för att kunna ge dig och andra användare en bättre upplevelse av Volontärbyrån och för att kunna utveckla vår förmedling av ideella uppdrag. Du kan när som helst välja att inte längre få denna information genom av avregistrera dig från de utskick vi gör och fortsätta använda Volontärbyråns förmedling som vanligt.

Minderåriga

Du som är över 13 år kan på samma sätt som vuxna använda Volontärbyråns förmedling och omfattas av samma regler för behandling och lagring av personuppgifter som vuxna användare.

Lagring av uppgifter

Det är du själv som avgör om du vill lämna uppgifter till oss och därmed registrera information.
Du har rätt att korrigera alla lagrade uppgifter som hänför till dig som person. Du har även rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att vi rättar eventuella felaktigheter i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Detta gör du genom att kontakta oss på Volontärbyrån genom att mejla till info@volontarbyran.org.

Efter 36 månader inaktiveras ditt samordnarkonto om du inte varit inloggad under den tiden. Efter 36 månader döljs intresseanmälningar som gjorts till den organisation som anmälan skickats till. Volontärbyrån lagrar uppgifter om intresseanmälningar i vår databas så länge det är relevant och i enlighet med det samtycke du lämnat, för att kunna utföra vår ändamålsberättigade verksamhet. Det kan exempelvis handla om att använda uppgifter du lämnat för statistiska ändamål eller i forskningssyfte.

Vad används uppgifterna till?

Volontärbyrån samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna förmedla kontakt mellan en volontär och en ideell organisation. Uppgifterna används också för att kunna genomföra våra årliga användarundersökningar. Den information du registrerar hanteras med största försiktighet och respekt av Volontärbyrån. Databasen med dina uppgifter är skyddad från obehörig åtkomst. Vid överföringar till databasen används ingen kryptering av informationen. Vi kommer inte att lämna vidare personuppgifter till tredje part som Volontärbyrån inte har en relation till.

Användning, utlämnande eller bevarande av personlig information kan vara nödvändig för att tillmötesgå lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Volontärbyråns huvudman Forum – idéburna organisationer med social inriktning.
Adress: Hantverkargatan 3F, 112 21 Stockholm
Organisationsnummer: 802018-0488
Kontaktperson på Volontärbyrån angående personuppgifter är Vanja Höglund, vanja.hoglund@volontarbyran.org, telefon 0771-241400

Mer information om hur vi hanterar samordnares personuppgifter hittar du här (pdf).
Mer information om hur vi hanterar volontärers personuppgifter hittar du här (pdf).

Läs Forums integritetspolicy här (pdf).