Fem personer sitter vid ett bord och spelar spel

Studentvolontär i Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Uppsalas föreningsliv med syfte att uppmuntra och stödja studenters ideella engagemang.

Projektet vill främja studenternas möjligheter att genom volontäruppdrag bidra till den goda staden Uppsala. Vi vill ge möjlighet för studenter att skaffa sig erfarenhet inom sitt studieområde, men också erbjuda möjligheter att engagera sig i något som är helt frikopplat från studierna.

Den ideella sektorn är ett fundament i det demokratiska samhället och samhällsutvecklingen. Ideella organisationer och föreningar utför en stor insats genom att ta tillvara och utveckla människors intressen och engagemang och bidra till att skapa en bättre värld lokalt och globalt. Detta sker inom en mångfald av områden, exempelvis friluftsliv, idrott, humanitärt arbete och miljöarbete.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar gällande samarbetet eller att söka ideella uppdrag. Vi som arbetar med Studentvolontär i Uppsala är:

Johan Dahlén Strömgren

Kontaktperson Volontärbyrån Uppsala

johan.dahlen@volontarbyran.org

070-226 32 06

Madelene Rönnberg

Studie- och karriärvägledare Uppsala Universitet

madelene.ronnberg@uadm.uu.se

018-471 19 21