Röda Korsets Ungdomsförbund, Uppsala

Röda Korsets Ungdomsförbund, Uppsalas logotyp

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som jobbar med social trygghet, mot diskriminering, för hållbar utveckling, internationell förståelse och folkrätt & flyktingrätt.