Bli först i Sverige med att testa på läxhjälp online!

Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks

Var?Uppsala
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​
Vad?Läxläsning

Ett pilotprojekt med läxhjälp online - alltså läxhjälp på internet - har under hösten startats upp i Uppsala. Nu söker vi frivilliga till testgruppen!

Läxhjälp online innebär att du som frivillig ger läxhjälp till ungdomar via datorn, antingen via webbkamera eller via chatt. Det är en möjlighet för unga att få personlig hjälp med sina läxor. Givetvis är det gratis att använda sig av.

Tanken med läxhjälp online är densamma som i våra fysiska läxhjälpsgrupper, att stötta och stödja och hjälpa personen att komma fram till en lösning på problemen. Inte att leverera färdiga svar. Du behöver alltså inte vara utbildad lärare eller pedagog, utan det viktigaste är att du har ett intresse att hjälpa andra. Utbildning anpassad efter uppdraget får du av oss.

Specifika önskemål eller information: 
Du får utbildning anpassad efter uppdraget av oss. Både en grundutbildning i läxhjälp och en utbildning i digitalt bemötande. Eftersom det är en ny typ av verksamhet vi testar kommer gruppen att få löpande handledning under pilotprojektets gång.
Minimiåtagande: 
Vi vill att du ska kunna ställa upp som läxhjälpare minst två gånger i månaden. Det tillkommer även handledningsmöten.
När och var genomförs uppdraget: 
Läxhjälpen är på tisdagar klockan 19-21. Du sitter i en lokal centralt i Uppsala tillsammans med andra frivilliga, och utför inte uppdraget hemifrån. Som frivillig kommer du att gå en speciellt framtagen utbildning i digitalt bemötande för att känna dig bekväm med den lite annorlunda formen för att ge läxhjälp.
Anmäl intresse

Anmäl intresse