Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks

Ett pilotprojekt med läxhjälp online - alltså läxhjälp på internet - har under hösten startats upp i Uppsala. Nu söker vi frivilliga till testgruppen!

Plats: 
Uppsala