Främja psykisk hälsa för barn med erfarenheter av krig och flykt!

Röda Korset

Var?Uppsala
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Mänskliga rättigheter
Vad?Kreativa uppdrag, Ledarskap och samordning, Stöd, hjälp och rådgivning

Som frivillig kommer du, tillsammans med andra frivilliga, att leda träffarna med barnen med fokus på lek och kreativt skapande. Tillsammans gör gruppen en resa genom barnens liv och tar upp det som är här och nu, det som har varit och vågar drömma om det som kommer komma i framtiden. Detta med målet att erbjuda en möjlighet för dessa barn att bearbeta sina traumatiska upplevelser och växa som individer.

Sedan 2013 har Röda Korset i Uppsala bedrivit en psykosocial gruppverksamhet för barn i åldrarna 6-12 år som har eller riskerar psykisk ohälsa till följd av krig och flykt. Genom verksamheten erbjuds deltagarna ett tryggt forum att hantera svåra minnen och aktuella psykosociala svårigheter med hjälp av kreativt skapande och gemenskap. Allt med målet att främja barnens psykiska hälsa.

Du måste kunna lägga ner ca 2,5 h/vecka under ca 10 veckor med start i oktober. Gruppen träffas en kväll i veckan kvällstid. Utöver dessa tillfällen tillkommer lite planeringsarbete inför träffarna samt en obligatorisk utbildningsdag med psykologer från Röda Korsets behandlingscenter. Handledning kopplade till uppdraget erbjuds också och hålls då i anslutning till verksamhetens träffar.

Är du intresserad? Då är du varmt välkommen med din intresseanmälan och några rader om dig själv så snart som möjligt.

Specifika önskemål eller information: 
Erfarenhet av arbete med barn. Erfarenhet av arbete med flyktingar eller migranter. Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska. Ämneskunskaper inom beteendevetenskap, psykologi och pedagogik. Kreativ och ansvarstagande. Ytterligare språkkunskaper, gärna arabiska, dari, sorani eller kurmanji
Minimiåtagande: 
2,5h/vecka under 10 veckor (16.45-19.15), obligatorisk utbildningsdag 6/10, planeringsarbete och handledning (ca varannan vecka 16-16.45).
Adress: 
Trädgårdsgatan 16 C
753 09 Uppsala
När och var genomförs uppdraget: 
Onsdagar 16.45-19.15 i Röda Korsets lokaler på Trädgårdsgatan 16 C,753 09 Uppsala med start i början av oktober.
Organisation: 
Röda Korset
Anmäl intresse

Anmäl intresse