Vi söker mentorer!

Organisation: 
  • Röda Korset, Uppsala
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Social gemenskap

Syftet med verksamheten är att ge den nyanlände en möjlighet att hitta nya vägar in i samhället genom vägledning till föreningslivet i Uppsala. Den nyanlände får därigenom en social kontakt, delaktighet i samhället, möjlighet till ett engagemang och även informella nätverk med människor den delar ett intresse med. Politik, konst, sport, människorättsfrågor eller annat. Mentorer och adepter matchas utifrån intresseområden.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget utförs på valfria tider och platser i Uppsala och bestäms av deltagande i verksamheten.
Specifika önskemål eller information: 
Som mentor bör du vara social och engagerad. Du bör ha ett intresse av att lära känna människor från andra kulturer och på ett eller annat sätt kunna lotsa inom Uppsalas föreningsliv. Kanske är du själv engagerad inom föreningslivet eller så tycker du helt enkelt att det är viktigt att vara det. Viktigast är att du vill vara en del av ett meningsfullt integrationsarbete.
Minimiåtagande: 
Som mentor förväntas du träffa den nyanlända regelbundet under minst 4 månader. Ni träffas 1-2 gånger i månaden på valfri tid och plats.
Adress: 
Trädgårdsgatan 16 C
75309 Uppsala
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.