Skapa trygghet som dagvandrare

Organisation: 
  • Röda Korset, Uppsala
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet
Integration och asylsökande

Vi söker frivilliga till verksamheten Dagvandring. Det är en uppsökande verksamhet för att fånga upp unga utsatta vuxna eller unga vuxna med risk för utsatthet, främst ensamkommande. Syftar till att stötta målgruppen, bryta passivitet och utanförskap samt skapa trygghet.

  • Dagvandrarna vandrar på eftermiddagarna i de centrala delarna av Uppsala klädda i rödakorsväst och mössa.
  • Ger ett medmänskligt stöd till målgruppen och lotsar människorna inom målgruppen till stödfunktioner.
  • Samarbetar med andra funktioner i staden.
  • Uppdraget sker i grupper om 2-3 frivilliga. I uppdraget kommer du i kontakt med allmänheten och inte endast målgruppen. Att agera vakt eller värd på till exempelvis resecentrum är inte en del av uppdraget.
När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget sker både utomhus och inomhus; på resecentrum, i centrala delarna av Uppsala, i Röda Korsets lokaler och eventuella andra samarbetslokaler. Verksamheten bedrivs två gånger i veckan på vardagar, cirka klockan 15.30-18.30.
Specifika önskemål eller information: 
Du har lätt att kommunicera med människor. Talar och förstår svenska. Före uppdraget sker en grundläggande obligatorisk utbildning.
Minimiåtagande: 
Ett pass är mellan 2-3 timmar per dag och du jobbar enligt ett överenskommet schema och åtagande. Ett pass börjar och slutar på Röda Korsets lokal om ej annat är överenskommet.
Adress: 
Trädgårdsgatan 16C
753 09 Uppsala
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: