Skapa trygghet som dagvandrare

Röda Korset, Uppsala

Var?Uppsala
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Besöksverksamhet, Stöd, hjälp och rådgivning

Vi söker frivilliga till verksamheten Dagvandring. Genom närvaro på stan syftar verksamheten till att nå unga i risk för utsatthet, ofta ensamkommande, och utifrån samtal lotsa till aktiviteter och stödfunktioner som bryter utanförskap och passivitet.

  • Dagvandrarna vandrar på eftermiddagarna i de centrala delarna av Uppsala klädda i rödakorsvästar.
  • Ger ett medmänskligt stöd till målgruppen och utifrån samtal lotsar till aktiviteter och stödfunktioner.
  • Samarbetar med andra funktioner i staden.
  • Uppdraget sker i grupper om 2-3 frivilliga. I uppdraget kommer du i kontakt med allmänheten och inte endast målgruppen. Att agera vakt eller värd på till exempelvis resecentrum är inte en del av uppdraget.
Specifika önskemål eller information: 
Du har lätt att kommunicera med människor. Har fyllt 18 år. Talar och förstår svenska.
Minimiåtagande: 
Ett pass är mellan 2-3 timmar och du jobbar enligt ett överenskommet schema och åtagande. Ett pass börjar och slutar på Röda Korsets lokal om ej annat är överenskommet.
Adress: 
Trädgårdsgatan 16C
753 09 Uppsala
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget sker både utomhus och inomhus; på resecentrum, i de centrala delarna av Uppsala, i Röda Korsets lokaler och eventuella andra samarbetslokaler. Verksamheten bedrivs två gånger i veckan på vardagar, cirka klockan 15.30-18.30.
Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Anmäl intresse

Anmäl intresse