Ledare för Sorgecaféer - Medmänskligt stöd och ansvara för caféverksamheten för människor i sorg

Röda Korset, Uppsala

Var?Uppsala
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Social gemenskap
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning

Uppdraget innebär att leda samtal vid fikabordet som professionella medmänniskor. Sorg är olika för olika människor. Om deltagarna behöver så lotsas de till andra stödformer. Caféet riktar sig till personer i alla åldrar med olika bakgrunder.

Specifika önskemål eller information: 
Caféet är öppet cirka en gång i månaden. Verksamheten bedrivs på Trädgårdsgatan 16 C på vardagar kvällstid eller på helg eftermiddag. Röda Korset tillhandahåller utbildning i Rödakorskunskap och Att vara frivillig. En introduktion erbjuds också kring medmänskligt stöd och krisstöd. Verksamheten pågår året runt och det är bra om du kan delta åtminstone två gånger.
När och var genomförs uppdraget: 
Trädgårdsgatan 16 c, Uppsala
Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Anmäl intresse

Anmäl intresse