Kontakringningen

Organisation: 
  • Röda Korset, Uppsala
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Social gemenskap
Äldre

Kontaktringningen riktar sig till personer som önskar en social kontakt via regelbundna telefonsamtal. Du möter människor i olika situationer. Ibland i vardagen och ibland när det är kris. Uppdraget är ideellt.

Frivilligarbetet innebär att ringa till de som önskar samtal av oss. Samtalen utgår ifrån önskemål om samtalsämnen som den vi ringer till har. Samtalen kan ibland vara av svårare karaktär, t ex ensamhet och att personen mår dåligt. Uppdraget genomförs enskilt men gruppen har möten om organisatoriska och praktiska saker samt handledning 2 - 3 gånger per termin,

Vi ringer till äldre personer som känner sig isolerade och ensamma. Samtalen är av social karaktär, vi åker inte hem till eller följer med personen till olika platser. Det gör en annan av våra verksamheter; "Besök och medföljning" vilken gruppen samverkar med. Som introduktion får du gå dubbelt med en annan frivillig som visar hur rutiner och uppdraget går till.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Trädgårdsgatan 16 C, Uppsala. Reseersättning utgår för eventuella resor till och från Röda Korset.
Specifika önskemål eller information: 
Vi erbjuder många utbildningar bl a ideologikursen som handlar om Röda korset.
Minimiåtagande: 
Uppdraget omfattar minimum en halv dag varannan vecka. Schemalagd på förmiddagar.
Adress: 
Trädgårdsgatan 16 C
753 09 Uppsala
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: