Häktesbesök

Röda Korset, Uppsala

Var?Uppsala
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Social gemenskap
Vad?Besöksverksamhet, Stöd, hjälp och rådgivning

Det handlar om att hålla medmänskliga samtal om alla möjligt på initiativ från den som sitter frihetsberövad i häktet och inte får ta emot andra besökare. Samtalet kan handla om allt möjligt. Den häktade behöver inte alls samtala om varför hen sitter där.

Syftet är att bryta isoleringen för en stund och få möta en medmänniska.

Vi behöver 10-12 frivilliga som har har möjlighet att gå på schema, lördagar och ev. inkallad för vissa uppdrag vardagar.

Utbildning innan uppdraget påbörjas krävs, både om Röda Korset och överenskommelsen med kriminalvården och vad som gäller där, exempelvis frågor kring säkerhet, otillåten påverkan, skydda rättsprocesser och om att vara frivilliga inom Röda Korset. Studiebesök på häktet kommer erbjudas. Rödakorskunskap och Första hjälpen för alla är också obligatoriska utbildningar och görs on-line (IFRC learning platform).

Specifika önskemål eller information: 
Frivilligprofil: Språkkunskaper är inte ett måste men önskvärda språk är Arabiska, Ryska, Spanska, Polska, Rumänska och Georgiska. Vi söker dig som är nyfiken på människor och som är stabil och har lätt att för samtal på ett medmänskligt plan. Att tänka på: Vi tar utdrag ur belastningsregistret. Det är även bra att veta att du blir kontrollerad (säkerhetsrutiner) innan du får delta i verksamheten. Är det tuffa samtal så får du handledning och stöd via Röda Korset. Du kommer få gå dubbelt med en frivillig innan du själv tar besök på egenhand.
Minimiåtagande: 
4-5 timmar, främst lördagar. Minikravet är att man deltar i minst 1 lördag per månad och i gruppens möten.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs under dagtid i kriminalvårdens lokaler där finns besöksrum.
Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Anmäl intresse

Anmäl intresse