Frivilligledare - Information och insamling

Röda Korset, Uppsala

Var?Uppsala
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Internationellt arbete i Sverige
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Insamling

Du leder, samordnar och deltar arbetet i Informations- och insamlingsgruppen. Informationsgruppen har tre huvuduppgifter: informera om Röda Korsets verksamhet i Uppsala, rekrytera nya frivilliga och ansvarar för insamlingsverksamheten. Gruppen har också en inriktning mot globala frågor. Uppdraget innebär att leda och samordna frivilliga i gruppen samt att själv även delta och bemanna informationscentret och delta i aktiviteter externt. Uppdraget innebär att arbeta utefter uppsatta mål i verksamhetsplan.

Som frivillig i informationsgruppen förbinder du dig att arbeta i vår lokal på Trädgårdsgatan vid minst två tillfällen per månad i samband med våra öppettider. Öppettiderna är måndagar och onsdagar mellan kl 14.00 -17.00 samt en måndag i månaden kl 17 - 19. Utöver dessa öppettider deltar vi också i evenemang på kvällar och helger.

Under öppettiderna bokar vi in och genomför samtal där vi informerar om Röda Korset och Uppsalakretsens verksamhet med de personer som anmält sitt intresse för att bli frivillig.

Vi tar emot spontanbesök, besvarar telefonsamtal och e-post.

Vi medverkar vid olika mässor och andra evenemang (t ex Kulturernas festival, Stadsskogens dag och Kulturnatten) i syfte att marknadsföra Uppsalakretsens verksamhet.

Vi informerar om Humanitära insatser i världen (tidigare benämnt Globala projekt).

Vi ansvarar för insamlingsverksamheten i kretsen.

Specifika önskemål eller information: 
Erfarenhet av att leda grupper är önskvärt. Du ska tycka om att leda, motivera och inspirera dina medarbetare i gruppen. Du ska även tycka om att arbeta med strukturer och utveckling av verksamheten.
När och var genomförs uppdraget: 
Verksamheten sker främst på Trädgårdsgatan 16 C.
Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Anmäl intresse

Anmäl intresse