Efterforskning och familjeåterföreningsärenden

Röda Korset, Uppsala

Var?Uppsala
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Mänskliga rättigheter
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning

Som volontär inom detta uppdrag ger råd och stöd om efterforskning, familjeåterförening, asyl och återvändande till människor som har kommit ifrån sin familj till följd av krig, konflikt eller naturkatastrof och/eller som har flytt från sitt hemland. Uppdraget är ideellt.

I uppdraget hjälper du familjer som splittrats och förlorat kontakten med anhöriga i krig, konflikt, naturkatastrof och migration.

Som volontär kommer du att delta i EFF-gruppens möten/ärenden med klienter som som söker sin anhöriga i krig- och konfliktdrabbade länder. Du kommer också att sköta registrering av ärenden i Röda Korsets databas FLANSWERS.

Specifika önskemål eller information: 
Inför uppdraget vill vi att du går två kurser på Röda korsets Learning Platform: Människor på flykt och Familjeåterförening.
Minimiåtagande: 
Vi vill att du medverkar vid möten/ärenden en torsdag i månaden, kvällstid mellan kl. 17-19. Arbetet kan göras hemifrån, på egen dator, ca. 2 timmar/vecka.
När och var genomförs uppdraget: 
Kvällstid på Trädgårdsgatan 16C.
Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Anmäl intresse

Anmäl intresse