Bli informatör!

Organisation: 
  • Röda Korset, Uppsala
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Mänskliga rättigheter
Upplysning och folkbildning

Vi söker dig som vill arbeta med information, rekrytering av frivilliga och insamling.

Du arbetar med att informera om Röda Korsets verksamheter på event och i samtal med intresserade, att rekrytera nya frivilliga och att samla in pengar till Röda Korset, genom bössor eller på event.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Som frivillig i informationsgruppen förbinder du dig att finnas i vår lokal på Trädgårdsgatan vid minst två tillfällen per månad i samband med våra öppettider. Öppettiderna är måndagar och onsdagar mellan kl 14.00-17.00 samt en måndag i månaden kl 17 - 19. Utöver dessa öppettider deltar vi också i evenemang på kvällar och helger. - Under öppettiderna bokar vi in och genomför samtal där vi informerar om Röda korset och Uppsalakretsens verksamhet med de personer som anmält sitt intresse för att bli frivillig. - Vi tar emot spontanbesök, besvarar telefonsamtal och e-post. - Vi medverkar vid olika mässor och andra evenemang (t ex Kulturernas festival, Stadsskogens dag och Kulturnatten) i syfte att marknadsföra Uppsalakretsens verksamhet. - Vi informerar om Humanitära insatser i världen. - Vi ansvarar för insamlingsverksamheten i kretsen.
Specifika önskemål eller information: 
Som frivillig erbjuder Röda korset utbildningar, varav vissa är obligatoriska.
Minimiåtagande: 
Två tillfällen per månad i samband med våra öppettider.
Adress: 
Trädgårdsgatan 16C
753 09 Uppsala
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.