Besök och medföljning

Organisation: 
  • Röda Korset, Uppsala
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Social gemenskap
Äldre

Du följer med som stöd och hjälp vid besök på bl.a sjukhus, apotek eller teatern. Uppdraget är ideellt.

Medföljning: Innebär att följa med personer som bor hemma till sjukvårdsinrättningar, läkare och tandläkare, frisör, fotvård osv. Uppdraget tar 2 - 5 timmar per gång, endast vardagar.

Hembesök: Besöka en särskild person för att sitta och prata, t ex över en kopp kaffe, promenader eller lösa t ex korsord. Regelbundenhet är viktig, oftast ett besök i veckan ca 2 timmar.

Besök på vårdboende: En avdelning besöks på ett vårdboende. Exempel på innehåll kan vara promenader med boende, högläsning, fikastund och spel. Regelbundenhet är viktig, oftast ett besök på ca 2 timmar per vecka och oftast en speciell veckodag som bestäms i samråd med aktivitetssamordnare.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget avser medföljning, hembesök och besök på vårdboende.
Specifika önskemål eller information: 
Utbildning i Rödakorskunskap ingår i uppdraget. Målgrupp: Gärna nyblivna pensionärer men även yngre personer.
Minimiåtagande: 
För medföljning finns inget minimikrav men hembesök och besök på vårdboende oftast en gång per vecka, ca 2 timmar samt helst under minst ett halvår. Personen som behöver medföljaren hämtas och lämnas i hemmet. Transport med sjukresa, färdtjänst, buss eller annat lämpligt sätt. Dock inte med egen bil! Uppdraget är oftast dagtid vardagar men andra tider kan den frivilliga själv bestämma med personen eller vårdboendet som besöks.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: