Röda Korset, Uppsala

Vi söker dig som vill arbeta med information, rekrytering av frivilliga och insamling.

Du arbetar med att informera om Röda Korsets verksamheter på event och i samtal med intresserade, att rekrytera nya frivilliga och att samla in pengar till Röda Korset, genom bössor eller på event.

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala

Du kan antingen:
- Vara en extraresurs för barn i klassrummet under skoltid på Liljeforsskolan, Uppsala, i första hand på lågstadiet men eventuellt också på mellanstadiet, eller
- Vara en extraresurs för barn efter skoldagens slut på Kvarngärdesskolan, Uppsala

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala

Kontaktringningen riktar sig till personer som önskar en social kontakt via regelbundna telefonsamtal. Du möter människor i olika situationer. Ibland i vardagen och ibland när det är kris. Uppdraget är ideellt.

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala

Fixarna hjälper till med enkla saker i hemmet. Som frivilliga möter du människor i olika situationer. Ibland i vardagen och ibland när det är kris. Uppdraget är ideellt. ​Fixarna vänder sig till ålders- och sjukpensionärer och funktionshindrade.

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala

Vi söker dig som vill arbeta med information, rekrytering av frivilliga och insamling.

Du arbetar med att informera om Röda Korsets verksamheter på event och i samtal med intresserade, att rekrytera nya frivilliga och att samla in pengar till Röda Korset, genom bössor eller på event.

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala

Du följer med som stöd och hjälp vid besök på bl.a sjukhus, apotek eller teatern. Uppdraget är ideellt.

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala

Vi söker frivilliga till verksamheten Dagvandring. Det är en uppsökande verksamhet för att fånga upp unga utsatta vuxna eller unga vuxna med risk för utsatthet, främst ensamkommande. Syftar till att stötta målgruppen, bryta passivitet och utanförskap samt skapa trygghet.

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala

Syftet med verksamheten är att ge den nyanlände en möjlighet att hitta nya vägar in i samhället genom vägledning till föreningslivet i Uppsala.

Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Plats: 
Uppsala