Nyheter & tips

Student Volunteer in Uppsala is a collaboration between Uppsala university and Uppsala's non profit sector.
Uppsala Universitet anordnar varje termin en välkomstmottagninga för nya studenter i Uppsala. Studentvolontär i Uppsala finns självklart på plats!
Ta chansen att möte flera olika ideella organisationer i Uppsala som söker fler frivilliga under lunchmässa på Blåsenhus den 6 februari 2018.
Många studenter engagerar sig ideellt vid sidan av sina studier, vilket visar sig leder till mer kunskap, en känsla av att vara behövd, bättre hälsa och meriter till CV:t.
Vill ni som förening nå fler volontärer? Som kanske har specifik kunskap och kompetens som ni i föreningen saknar?