Nyheter & tips

Klätterklubb, tre personer står vid rep
Student Volunteer in Uppsala is a collaboration between Uppsala university and Uppsala's non profit sector.
Are you interested in volunteering? Visit our lunch fair, meet non-profit organsations and see how you can volunteer here in Uppsala.
Kulturernas Karneval 2017, fotograf Sandra Eriksson
Via Volontärbyrån kan föreningar annonsera efter volontärer även på engelska. Syftet är att föreningar på så sätt ska kunna nå fler volontärer, och även engagera nya målgrupper.
Studenter står vid bokbord
Uppsala Universitet anordnar varje termin en välkomstmottagninga för nya studenter i Uppsala. Studentvolontär i Uppsala finns självklart på plats!
Person går upp för en trappa
Många studenter engagerar sig ideellt vid sidan av sina studier, vilket visar sig leder till mer kunskap, en känsla av att vara behövd, bättre hälsa och meriter till CV:t.
Vill ni som förening nå fler volontärer? Som kanske har specifik kunskap och kompetens som ni i föreningen saknar? Sök volontärer genom att registrera ett volontäruppdrag - det är enkelt och kostar ingenting.