Nyheter & tips

Student Volunteer in Uppsala is a collaboration between Uppsala university and Uppsala's non profit sector.
På den här sidan kan du söka olika volontäruppdrag som föreningar i Uppsala har publicerat. Ideellt engagemang ger mycket – både för dig själv och för andra!
Studentvolontär i Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Volontärbyrån.
Vill ni som förening nå fler volontärer? Som kanske har specifik kunskap och kompetens som ni i föreningen saknar?