Träna svenska med asylsökande

NybyVision

Var?Uppsala
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Språkträning och översättning, Utbildning

NybyVision har bedrivit integrationsverksamhet i Uppsala i mer än 25 år. Nu kommer vi att starta upp nya grupper med undervisning i svenska för asylsökande i samverkan med studieförbundet Bilda. Antalet asylsökande i länet går ner men vi möter nya personer varje vecka som önskar kunna börja träna svenska.

Vi söker därför volontärer för att kunna starta upp en eller två nya grupper. Du kommer att ansvara för undervisningen för en grupp. En av NybyVisions anställda lärare kommer att fungera som stöd och bollplank för volontärerna, och även vara behjälplig när det gäller material och planering.

Du kommer att ansvara för att undervisa en grupp med ca 10-12 deltagare som vill lära sig svenska. De flesta som väntar på undervisning just nu är nybörjare.

Vi försöker hålla hyfsat jämna nivåer men du måste ändå vara beredd på nivåskillnader och skillnader i utbildningsbakgrund i din grupp.

För mer information om NybyVision, se www.nybyvision.se

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver har pedagogisk utbildning eller erfarenhet av att undervisa. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket, vara en trygg ledare för en grupp, ha god pedagogisk förmåga och vilja möta människor med respekt och öppenhet. Vi avser att kunna erbjuda en ledarutbildning genom Bilda för volontärerna.
Minimiåtagande: 
4 h/v + plus förberedelse och ev efterarbete.
Adress: 
Odensgatan 8 (postadr: Sturegatan 9 bv)
753 14 Uppsala
När och var genomförs uppdraget: 
Grupperna kommer att träffas två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar kl 15-16.30 i NybyVisions lokaler på Odensgatan 8 i Uppsala. Utöver detta tillkommer viss tid för förberedelser. Vi ser helst att du kan ta gruppen vid båda dessa tillfällen. Kan du bara antingen tisdag eller torsdag kan det också vara möjligt att två volontärer delar på en grupp. Vi hoppas kunna starta grupper i början av oktober 2015 och uppdraget löper på till höstterminens slut.
Organisation: 
NybyVision
Anmäl intresse

Anmäl intresse