Mentorskapsuppdrag med start i September!

Mångfaldsbyrån ESMeralda

Var?Uppsala
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Mentorskap

Hayat drivs av Mångfaldsbyrån Esmeralda med syfte att minska avståndet mellan nyanlända ungdomar och högskolan, samt att främja integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Adepterna är relativt nyanlända gymnasieungdomar som läser SPRINT (språkintroduktion för nyanlända). Genom projektet får de en möjlighet att lära känna någon som kan mycket om det svenska samhället, Uppsala och högre studier. Adepten får i mentorn någon som tar med den på sociala aktiviteter, att prata svenska med och förhoppningsvis en vän.

Som mentor fungerar du i första hand som en vän, men du blir också en positiv förebild som kan inspirera adepterna till högre studier. Du får lära känna unga personer från ett annat land vilket leder till många nya perspektiv och lärdomar. Mentorskapet är tänkt att löpa över två terminer och varje mentor har två adepter.

Fyll i din intresseanmälan här på Volontärbyrån.

Specifika önskemål eller information: 
FRÅN OCH MED SEPTEMBER 2019 SÖKER VI DIG SOM ÄR STUDENT och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Meriterande är tidigare erfarenheter av arbete med barn och ungdomar, flyktingfrågor och engagemang i ideell sektor. En obligatorisk introduktionsutbildning hålls i början av terminen utöver det erbjuds ett antal kompetenshöjande utbildningar under terminen.
Minimiåtagande: 
Som mentor förväntas du ansvara för att du och adepterna ses minst en gång i veckan.
När och var genomförs uppdraget: 
Minst 2 timmar i veckan, tid plats och aktivitet bestäms efter överenskommelse mellan mentor och adept.
Anmäl intresse

Anmäl intresse