Läxhjälpare sökes till högstadieskolor

Organisation: 
  • Mångfaldsbyrån ESMeralda
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet
Integration och asylsökande

Till vårterminen söker vi volontärer som kan hjälpa högstadieelever med läxläsningen. Ditt uppdrag som volontär är att, utifrån dina förutsättningar, hjälpa elever med de läxor eller skoluppgifter som de har med sig till läxläsningen. På plats finns universitetsstudenter som deltagit i läxhjälpsprojektet en längre tid och ni hjälps åt att ge eleverna det stöd de behöver. Du får pedagogisk erfarenhet, en fin merit och antagligen vänner för livet.

Mångfaldsbyrån Esmeralda har bedrivit läxläsning på flera skolor i Uppsala sedan 2001. Vår läxhjälpsverksamhet riktar sig i huvudsak till elever som går i årskurs 7-9, men det är både yngre och äldre elever som deltar. Majoriteten av de som engagerar sig i Esmeralda är studenter vid Uppsala universitet och det är en del av verksamhetens syfte att, om möjligt, prata med eleverna om högre studier. Det är dock inget krav att du som volontär är universitetsstudent.

Välkommen med din intresseanmälan!

När och var ska uppdraget genomföras: 
I den utsträckning volontären själv önskar, på den skola där behov finns. Varje läxläsningstillfälle pågår i 2 timmar. Vi finns på plats på följande skolor: Valsätraskolan tisdagar kl. 17-19, Gottsundaskolan onsdagar kl. 17-19 samt troligtvis på ytterligare en skola. Läxhjälpen startar i slutet av januari!
Specifika önskemål eller information: 
Inga specifika förkunskaper krävs men vi försöker att sätta ihop läxhjälpsteam som har en så bred kompetens som möjligt, så ange gärna vad du pluggar eller jobbar med i din intresseanmälan. Erfarenhet av pedagogiskt arbete är en merit. Ett antal fortbildningar erbjuds under terminen. Reseersättning utgår vid eventuella resor med buss till läxhjälpstillfällena.
Minimiåtagande: 
Ett läxläsningspass är två timmar.
Adress: 
Övre Slottsgatan 7
754 10 Uppsala
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.