Tolka i rumänska för mänskliga rättigheter i Uppsala!

Organisation: 
  • Läkare i Världen
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Hälsa
Mänskliga rättigheter

Vi söker därför dig som kan tolka mellan svenska och rumänska. Du ska ha stor integritet och vara beredd på att hantera känsliga och personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och enligt våra sekretesskrav.

Läkare i världen är en internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Vi hjälper människor i utsatta situationer i Sverige och utomlands främst i form av hälso-och sjukvårdsinsatser. Utgångspunkten är att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet som ska gälla för alla människor på lika villkor, även då man befinner sig i krig, fattigdom eller på flykt. Varje år hjälper vi mellan 1000 och 2000 personer. Vår verksamhet bedrivs helt på ideell bas. Vården utförs av legitimerad sjukvårdspersonal med legitimation i Sverige och de flesta pratar inte de språk som våra besökare pratar. Utöver vår medicinska verksamhet bedriver vi även en juridisk samt psykosocial mottagning vars främsta målgrupp är papperslösa

När och var ska uppdraget genomföras: 
Tolkning sker på plats (på den medicinska mottagningen).
Specifika önskemål eller information: 
Som volontär i Läkare i världen kommer du att erbjudas en introduktionsutbildning och en genomgång tillsammans med oss på kansliet. Du kommer också att ha möjlighet att få stöd av andra tolkar. Vi kräver inte att du har utbildning som tolk eller inom vårdande yrke men vi ser det som en stor merit. Läkare i världen hjälper väldigt utsatta människor. Det är aldrig rutin och det blir aldrig tråkigt. Tillsammans gör vi stor skillnad.
Minimiåtagande: 
Vi vill att du är aktiv volontär minst tre gånger per halvår.
Adress: 
Ulleråkersvägen 25
75643 Uppsala
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.