Första Hjälpen-intresserad? Du behövs till event!

Första Hjälpen-gruppen Alpha

Var?Knivsta
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Kris- och samhällsberedskap
Vad?Evenemangsuppgifter, Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Vill du hjälpa till när olyckan är framme? Bli sjukvårdare på event! Vi har beredskap på t.ex. enduro och idrottstävlingar, där vår insats ger ökad trygghet och säkerhet. Du får en gedigen första hjälpen-utbildning av oss, varför tidigare kunskaper inte är nödvändiga.

Du som söker till oss:

  • vill få kunskaper som gör att du kan hjälpa till vid sjukdom/skada
  • vill ge service och trygghet till andra människor
  • vill gärna lösa uppgifter tillsammans med flocken, du är ingen ensamvarg.
Specifika önskemål eller information: 
Genom att vara aktiv i Alpha får du värdefull utbildning som du har stor nytta av även privat, personlig utveckling och nya upplevelser. Du blir insatt i verksamheten under cirka sex månader. Efter genomförd grundutbildning vill vi att du har för avsikt att vara aktiv minst ett år eller längre. Minimiålder 18 år.
Minimiåtagande: 
Efter grundutbildning: Sex tillfällen per år fördelat på utbildning och uppdrag.
När och var genomförs uppdraget: 
Grundutbildning sker under helger i Enköping. Uppdrag på event sker oftast helger, vanligen i östra Mälardalen. Du bokar in dig på minst fyra event per år.
Anmäl intresse

Anmäl intresse