Första Hjälpen-intresserad? Du behövs till event!

Första Hjälpen-gruppen Alpha

Var?Enköping
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kris- och samhällsberedskap
Vad?Evenemangsuppgifter, Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Vill du hjälpa till när olyckan är framme? Bli sjukvårdare på event! Vi har beredskap på t.ex. enduro och idrottstävlingar, där vår insats ger ökad trygghet och säkerhet. Du får en gedigen första hjälpen-utbildning av oss, varför tidigare kunskaper inte är nödvändiga. Utbildning startar den 28 september 2019.

Du som söker till oss:

  • vill få kunskaper som gör att du kan hjälpa till vid sjukdom/skada
  • vill ge service och trygghet till andra människor
  • gärna löser uppgifter tillsammans med flocken, du är ingen ensamvarg.
Specifika önskemål eller information: 
Minimiålder är 18 år. Regelbunden utbildning, personlig utveckling och nya upplevelser är några saker du kan räkna med att engagemang i Alpha ger dig. Du blir insatt i verksamheten genom grundutbildning inklusive praktik under cirka sex månader. Efter genomförd grundutbildning vill vi att du stannar kvar i ett år eller mer.
Minimiåtagande: 
Efter grundutbildning: Sex tillfällen per år fördelat på utbildning och uppdrag.
När och var genomförs uppdraget: 
Utbildning sker helger. Uppdrag kan ske veckans alla dagar, dygnet runt, vanligen i östra Mälardalen. Du väljer själv när du kan jobba på event.
Anmäl intresse

Anmäl intresse