Vill du bidra till social gemenskap för ensamma äldre?

Organisation: 
  • Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Hälsa
Social gemenskap
Äldre

Vi söker nu volontärer som vill hjälpa till med att baka, servera, diska etc. men även finnas till hands och hjälpa till med olika aktiviteter.

Samariterhemmet Äldrecenter har verksamhet för äldre (65+) personer som söker gemenskap och känner sig ensamma. Under förmiddagarna har vi öppen verksamhet med fika och fasta aktiviteter. Under eftermiddagarna har vi gruppträffar då vi ägnar oss åt olika hälsofrämjande aktiviteter, äter lunch och fikar tillsammans.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Verksamheten bedrivs i centrala lokaler i närheten av Samariterhemmet.
Specifika önskemål eller information: 
Volontären kommer att få information och introduktion i anslutning till uppstart.
Minimiåtagande: 
3 timmar 1-2 dagar/vecka.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: