Vill du bidra till social gemenskap för ensamma äldre?

Organisation: 
  • Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Hälsa
Social gemenskap
Äldre

Vi söker nu volontärer som vill hjälpa till med bakning, servering, diskning etc. men även finnas till hands och hjälpa till med olika aktiviteter.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet startade hösten 2017 en verksamhet för äldre personer som söker gemenskap och känner sig ensamma. Målet med verksamheten är att personerna ska få en bättre hälsa och ett bättre välbefinnande samt att verksamheten ska bidra till att de hittar nya kontakter och själva skapar sig ett socialt sammanhang utanför verksamheten. Personerna träffas två halvdagar varje vecka. Under gruppträffarna ägnar vi oss åt olika hälsofrämjande aktiviteter till exempel sång, skapande verksamhet, rörelse och samtal. Vi äter också lunch och fikar tillsammans.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Verksamheten kommer att bedrivas i centrala lokaler i närheten av Samariterhemmet.
Specifika önskemål eller information: 
Volontären kommer att få information och introduktion i anslutning till uppstart.
Minimiåtagande: 
3 timmar 1-2 dagar/vecka.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: