Tycker du om att baka?

Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Var?Uppsala
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Social gemenskap, Äldre
Vad?Praktiska uppgifter

Samariterhemmet Äldrecenter är en verksamhet som riktar sig till ensamma äldre personer. Deltagarna tillhör en grupp som träffas två eftermiddagar varje vecka. Vi ägnar oss åt olika hälsofrämjande aktiviteter, äter lunch och fikar tillsammans.

Samariterhemmets utbildningsenhet erbjuder hel- och halvdagsutbildningar inom vård och omsorg, diakoni och kyrka. Vid dessa utbildningar serveras fika.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet söker nu volontärer som tycker om att baka.

Specifika önskemål eller information: 
Det krävs ingen utbildning för att genomföra uppdraget.
Minimiåtagande: 
En halvdag per vecka.
Adress: 
Dragarbrunnsgatan 69
753 20 Uppsala
När och var genomförs uppdraget: 
Vi kommer tillsammans överens om när uppdraget ska genomföras.
Anmäl intresse

Anmäl intresse