Brottsofferjouren söker valberedning

Brottsofferjouren, Uppsala Län

Var?Uppsala / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Kris- och samhällsberedskap, Mänskliga rättigheter
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag

Brottsofferjouren Uppsala Län söker efter person/personer till uppdraget som valberedning.

Vill du hjälpa Brottsofferjouren hitta engagerade och kunniga styrelseledamöter och revisorer som kan göra jourens arbete starkare?

Du som är intresserad kan bo eller verka i någon av de kommuner som jouren arbetar i: Uppsala, Knivsta, Håbo, Tierp, Östhammar, Älvkarleby eller Heby.

Brottsofferjouren är en ideell förening som stöttar brottsdrabbade, vittnen och anhöriga oavsett ålder, kön eller typ av brott de drabbats utav.

Valberedningen är en förenings viktigaste resurs och ditt arbete skulle leda till att föreningen kan växa och utvecklas i och med att nya kunniga och erfarna personer skulle engagera sig i jourens arbete.

Du ska ansvara för att inför nästa årsmöte 2020 lämna förslag till hur styrelsen ska se ut under verksamhetsåret 2020. Det innebär att du nu under 2019 ska söka efter nya ledamöter till jourens styrelse. Du kommer även tillfråga de redan sittande ledamöterna om de vill sitta kvar i styrelsen.

Uppdraget är flexibelt och du kan själv välja när du genomför uppdraget.

Specifika önskemål eller information: 
Uppdraget kräver ingen speciell utbildning eller erfarenhet, men det underlättar om du har ett brett nätverk, inte är rädd att ta egna initiativ eller för att ta nya kontakter.
Minimiåtagande: 
Att inför årsmötet 2020 lämna ett förslag på hur styrelsen ska se ut under kommande verksamhetsår. Detta innebär förarbete som innefattar att etablera kontakt med nuvarande ledamöter och söka efter nya ledamöter genom befintliga och nya nätverk.
Adress: 
Storgatan 16 C
753 31 Uppsala
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs på distans och pågår fram till mars 2020. Uppdraget är flexibelt och du väljer själv när du genomför uppdraget.
Anmäl intresse

Anmäl intresse