Studentvolontärvecka / Student volunteer week

Välkommen till en vecka när vi lägger extra fokus på ideellt engagemang. / Welcome to a week where we focus on volunteering in Uppsala.

För att sätta lite extra fokus på hur du som student kan engagera dig ideellt här i Uppsala bjuder Volontärbyrån tillsammans med Uppsala universitet in till en vecka med olika aktiviteter. Under veckan kommer du kunna lära dig mera om ideellt engagemang i Uppsala och möta lokala föreningar som erbjuder en rad olika volontäruppdrag.

To focus on how you as a student can volunteer here in Uppsala, Volontärbyrån together with Uppsala University invites you to a week of various activities. During the week you will be able to learn more about volunteering in Uppsala and meet local organisations that offer a variety of volunteering opportunities.

PROGRAM / PROGRAMME

​18 SEPTEMBER

12:00-13:00 ​

Volontärmässa / Volunteer fair

Plats/Location: Blåsenhus, von Kraemers Allé 1

Språk/Language: Svenska och engelska / Swedish and English

15:15-16:30

Föreläsningar på temat "Engagera dig" / Lectures on the subject "Get involved"
Plats/Location: Segerstedshuset, Dag Hammarskjölds Väg 7

Språk/Language: Svenska / Swedish

​19 SEPTEMBER

12:00-13:00

Möt oss på campus / Meet us on campus

Plats/Location: Engelska Parken, Thunbergsvägen 3H

Språk/Language: Svenska och engelska / Swedish and English

17:30-18:00

Information om hur du kan engagera dig i barnrättsfrågor i Uppsala. Följs av en föreläsning. / Information on how you can volunteer for childrens rights in Uppsala. Followed by a lecture.

Plats/Location: Barnombudet i Uppsala län, Drottninggatan 8, 1 trappa upp utan hiss

Språk/Language: Svenska / Swedish

​20 SEPTEMBER

12:00-13:00

Möt oss på campus / Meet us on campus

Plats/Location: Geocentrum, Villavägen 16

Språk/Language: Svenska och engelska / Swedish and English