Studentvolontär i Uppsala

Studentvolontär i Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Volontärbyrån.

Projektet vill främja studenternas möjligheter att genom volontäruppdrag bidra till den goda staden Uppsala. Vi vill ge möjlighet för studenter att skaffa sig erfarenhet inom sitt studieområde, men också erbjuda möjligheter att engagera sig i något som är helt frikopplat från studierna.

Den ideella sektorn är ett fundament i det demokratiska samhället och samhällsutvecklingen. Ideella organisationer och föreningar utför en stor insats genom att ta tillvara och utveckla människors intressen och engagemang och bidra till att skapa en bättre värld lokalt och globalt. Detta sker inom en mångfald av områden, exempelvis friluftsliv, idrott, humanitärt arbete och miljöarbete.