Person går upp för en trappa

Ideellt arbete bra för dig och ditt CV

Många studenter engagerar sig ideellt vid sidan av sina studier, vilket visar sig leder till mer kunskap, en känsla av att vara behövd, bättre hälsa och meriter till CV:t. Det visar en undersökning som den ideella verksamheten Volontärbyrån gjort bland studenter som engagerar sig ideellt.

-Det finns ett stort intresse bland studenter att engagera sig ideellt vid sidan av sina studier, säger Emelie Edin, ansvarig för Volontärbyråns Uppsalakontor. Vår undersökning visar att engagemanget ger väldigt mycket tillbaka till den som är volontär, framförallt på det personliga planet. Men vi ser också att det ideella engagemanget kan vara en viktig pusselbit i studenternas väg in i arbetslivet.

-Det bästa med mitt ideella engagemang är jag får ge något tillbaka till andra, säger Camilla Mourad, stödperson på Brottsofferjouren som studerat vid Uppsala universitet inom ramen för sitt program i statsvetenskap vid Stockholms Universitet. Jag är student inom statsvetenskap och har även läst mänskliga rättigheter. Genom mitt ideella engagemang får jag praktisk erfarenhet inom ett område som jag är intresserad av. Tack vare mitt engagemang hos Brottsofferjouren blev jag också inspirerad att börja läsa kriminologi som valbar kurs.

Volontärbyrån vill tillsammans med Uppsala Universitet stödja studenternas ideella engagemang.

- Vi ser att det finns ett konstant behov av volontärer i Uppsalas föreningsliv, där studenters engagemang och kunskaper ofta är speciellt efterfrågade, säger Emelie Edin. Vi vill underlätta för människor att hitta in i ett engagemang och därför tycker vi att det är så roligt att jobba aktivt mot studenterna – det finns så mycket engagemang som vi vill vara med och ta tillvara på!

_______________________________________

FAKTA VOLONTÄRBAROMETERN

Volontärbarometern genomförs varje år av den ideella verksamheten Volontärbyrån. Enkäten genomfördes i mars 2017 och skickades ut till alla som hade sökt ett volontäruppdrag via Volontärbyrån under 2016. Enkäten hade 1811 svarande, en svarsfrekvens på 32 procent. Av dessa angav 196 att de var studerande samt hade engagerat sig ideellt under 2016, och sammanställningen nedan bygger på svar från studenter.

Topp 5 – områden för engagemang (studenter) (flera val möjliga)

Barn och ungdom 47 %

Integration och asylsökande 36 %

Social gemenskap 27%

Kvinnor 22%

Mänskliga rättigheter 22%

Topp 5 – uppgifter för engagemang (studenter)

Praktiskt arbete: 33%

Utbildning och språk: 31%

Insamling: 20%
Ledaruppdrag:17%

Stöd och rådgivning: 16%

Vad har du fått ut av ditt ideella engagemang? (studenter)

90% har fått kunskap och erfarenhet

89% hjälpt och stöttat andra människor

88% har haft roligt

88% har utvecklats som person

85% känner mig behövd och uppskattad

72% mår bättre

72% har fått ett mer meningsfullt liv

71% har fått meriter till CV:t

69% känner att jag har förbättrat samhället