Amnesty Uppsalas distriktsstyrelse söker ledamöter samt kassör

Organisation: 
  • Amnesty International, Uppsala Distrikt
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Mänskliga rättigheter

Amnesty Uppsalas distriktsstyrelse söker nya ledamöter samt kassör!

Vill du kämpa för de mänskliga rättigheterna? Är du duktig på organisatoriska frågor, och tycker om strategiarbete? Brukar du anta en ledarroll? Då är du den vi söker!

Amnesty Uppsala består av cirka 10 arbetsgrupper, som alla kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid. Som en koordinerande och stödjande funktion finns distriktsstyrelsen, vilken består av aktivister som har väljs på distriktets årsmöte. Vi söker nu nya ordinarie ledamöter med olika uppdrag samt en kassör till 2019 års styrelse!

Beskrivningar till de poster vi söker är följande:

Kassör: Är du organiserad som person och vill ha ett ansvarsfullt och meriterande uppdrag? Som kassör har du det huvudsakliga ansvaret för styrelsen ekonomi. Även fast ansvaret är stort är den faktiska arbetsbördan och den tid du som kassör behöver lägga ned på arbetet förhållandevis liten. Denna styrelsepost är därmed något som utan problem kan kombineras med eventuella studier eller arbete.

Ledamot, sociala media-ansvarig: Är du duktig på Instagram och Facebook, och vill utveckla strategier för hur vi bäst kan synas på dessa plattformar? Har du idéer om hur man kan utöka antalet följare och interaktioner? Ansök då till denna post!

Ledamot, kommunikationsansvarig: Har du erfarenhet av mediebranschen, och är duktig på att formulera pressmeddelanden? Tycker du om att bli intervjuad? Ansök då till denna post! En annan arbetsuppgift skulle också vara att kartlägga de medieaktörer som är aktiva i Uppsalaområdet, så att framtida presskontakt kan förenklas.

Ledamot, demokratiansvarig: Brinner du för medlemsdemokrati och organisation? Är du duktig på att förmedla information i tal och skrift? Ansök då till att bli vår demokratiansvariga! Som ansvarig för detta kommer du att planera årsmötet, tillhandahålla information till våra aktivister gällande motionsskrivning, samt ansvara för att anordna distriktskvällar. Det sistsnämnda är träffar då aktivister från hela Uppsala kan träffas för en intressant föreläsning eller liknande.

Ledamot, informatörsansvarig: Vill du koordinera de informatörer som finns i Uppsala, och utarbeta policys för hur vi bäst driver detta arbete? Till exempel om var vi kan synas genom föreläsningar, och hur man bäst utformar föreläsningen för den valda målgruppen. Ansök då till denna post!

Ledamot, eventansvarig: Jobbar du effektivt mot en tydlig deadline? Har du lätt för att engagera människor att gå ihop och åstadkomma något tillsammans? Då ska du ansöka till att bli vår eventansvarige! Under hösten händer mycket i Uppsala. Till exempel pride-festivalen WelcomeOUT, Kulturnatten, julmarknaden Schysst jul, och Luciafirandet. På alla dessa events vill vi i Amnesty Uppsala naturligtvis vara närvarande. Som eventsansvarig agerar du projektledare, och hittar aktivister som vill delta, koordinerar med mera.

Ledamot, rekryteringsansvarig: Vill du agera Amnesty Uppsalas ansikte utåt mot nya intresserade aktivister, och slussa in människor i organisationen? Har du idéer för en målgruppsanalys, och hur olika målgrupper bäst nås och kan lockas in i Amnesty? Sök då till rerkyteringsposten!

Hoppas vi hörs!

Amnesty Uppsala Styrelse

När och var ska uppdraget genomföras: 
Styrelseåret 2019 (feb 2019 - feb 2020)
Specifika önskemål eller information: 
Se i beskrivningen ovan.
Minimiåtagande: 
Minst en termin, helst hela styrelseåret.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.