Nya uppdrag

Nyheter & tips

Välkommen till en vecka när vi lägger extra fokus på ideellt engagemang. / Welcome to a week where we focus on volunteering in Uppsala.
Klätterklubb, tre personer står vid rep
Student Volunteer in Uppsala is a collaboration between Uppsala university and Uppsala's non profit sector.
Bild med volontärer på scen från Kulturernas Karneval 2017_ Fotograf Sandra Eriksson
Via Volontärbyrån kan föreningar annonsera efter volontärer även på engelska. Syftet är att föreningar på så sätt ska kunna nå fler volontärer, och även engagera nya målgrupper.

Volontärer berättar