Start

Klätterklubb, tre personer står vid rep
Student Volunteer in Uppsala is a collaboration between Uppsala university and Uppsala's non profit sector.
Are you interested in volunteering? Visit our lunch fair, meet non-profit organsations and see how you can volunteer here in Uppsala.
Kulturernas Karneval 2017, fotograf Sandra Eriksson
Via Volontärbyrån kan föreningar annonsera efter volontärer även på engelska. Syftet är att föreningar på så sätt ska kunna nå fler volontärer, och även engagera nya målgrupper.